Sinoć se u prostorijama Osnovne škole u Izbičnu održala redovna izborna skupština nešeg kulturnoumjetničkog društva. Svi nazočni su pomalo ostali iznenađeni na saznanje da je tijelima društva istekao mandat od 4 godine što je uistinu svima proteklo veoma brzo. Naravno da je razlog velika aktivnost društva, česta druženja i nastupi kako u mjesnoj zajednici tako i van nje.

 

Ovom prilikom su napravljene i neke izmjene po statutu društva te se kao tijelo uprave našlo imenovanje predsjednika skupštine čiju je dužnost do sada obnašao predsjednik društva te blagajnik čiju dužnost je obnašao tajnik društva.

Skupštinu je po dužnosti otvorio i započeo predsjednik društva g. Miljenko Crnjac kojoj su nazočili doslovno svi aktivni članovi društva.

Nakon pozdravne riječi predsjednika, kao prve točke, započelo se s radom po dnevnom redu koji je jednoglasno usvojen od strane članova.

Predsjednik je također izrazio veliko zadovoljstvo radom društva te ponovno potvrdio da se od njega može očekivati bilo kakva materijalna ili financijska pomoć te će uvijek stati za društvo po tom pitanju, naravno, dok mu mogućnosti budu dozvoljavale.

Druga točka dnevnog reda je bila izmjena statuta društva koja će zasigurno doprinijeti kvaliteti rada te širini djelovanja kako članova tako i cjelokupnog KUD-a.

Pod trećom točkom su se našla nova imenovanja tijela uprave.

Za predsjednika i potpresjednika društva ponovno su jednoglasno izabrani Miljenko Crnjac i Jozo Pavković. Ivo Crnjac - Didović je također ostao kulturno-umjetnički voditelj društva.

Za predsjednika skupštine je izabran Tihomir Crnjac s većinom glasova ?ZA? te s jednim suzdržanim koji je bio kako iskren tako i humorističan.

Dužnost tajnika će i dalje obnašati Vjekoslav Draškić a za blagajnika je izabrana Marija Crnjac (Željkova).

Predsjednik upravnog odbora nanovo je postao Frano Soldo - Frenki kojem su dodjeljeni članovi:

1. Vjekoslav Pavković
2. Gordana Logarušić
3. Drago Soldo
4. Jelica Soldo
5. Marija Crnjac
6. Kristina Crnjac
7. Vesna Crnjac
8. Ivana Crnjac

Za nadzorni odbor su izabrani Sanja Crnjac, Josipa Logarušić i Viktor Draškić. Dužnost im je ostala da između sebe odaberu predsjednika.

Uslijedio je nastavak sjednice pod vodstvom novog predsjednika skupštine Tihomira Crnjca gdje se također raspravljalo o važnim temama.

Jedna od točaka novog dnevnog reda je bila Kalendar manifestacija za 2011. godinu. Najavili su se nastupi u Cimu kraj Mostara u lipnju, potencijalno sudjelovanje na Đakovačkim vezovima početkom srpnja te sudjelovanje na međunarodnoj smotri folklora u Ohridu u Makedoniji u trajanju od 5 dana što će zasigurno biti kruna dosadašnjeg rada društva. Potom bi uslijedila Izbičijada te večer folklora Briješka zvona 2011.

Također se raspravljalo o sudjelovanju u članstvu krovne organizacije svih amaterskih hrvatskih kulturnoumjetničkih društava u Bosni i Hercegovini pod skraćenicom UHAKUD. Vjekoslav Draškić i Vjekoslav Pavković su predstavili način rada i djelovanje krovne organizacije te konstatirali da je ona veoma značajna za rad svih HKUD-ova po tome da ne izađu iz okvira izvornosti hrvatskog naroda na ovim prostorima. Predsjednik je uvidio važnost ove udruge te uz obrazloženje dao nalog da se obavezno sudjeluje u radu UHAKUD-a te s time svakako doprinese boljem radu krovne udruge a također i donosu kvalitetna iskustva.

Spomenuto je kako se nedavno sastao i Organizacijski odbor Izbičijade te se na istom raspravljalo o programu Izbičijade za 2011.g. Što se tiče kulturno-umjetničkog programa na bini odlučeno je da se pozove jedno društvo iz Slavonije, jedno iz Bosne kao i  društva iz Hercegovine.

Predsjednik Društva Miljenko Crnjac istaknuo je kako se u daljnjem radu Društva namjerava pokrenuti tečaj modernog plesa. Zajedno s Jozom Pavkovićem uspostavljeni su kontakti s profesorom plesa iz Mostara te se tako najavila još jedna sekcija u društvu koja će zasigurno privući širu populaciju u mjesnoj zajednici. Treba napomenuti da će škola modernog plesa za sve polaznike biti besplatna a sve troškove će pokrivati tvrtka MCI d.o.o. iz Širokog Brijega.

Zaključak svega je da društvo ima veliko interesovanje i ambicije za budućnost koje su zasigurno ostvarive uz kvalitetno rukovodstvo kakvo društvo danas i posjeduje.

Vjeko Draškić, Vjeko Pavković