Ispis

U nedjelju, 13. ožujka 2011. godine, s po?etkom u 12:30h se održala 12. po redu skupština Udruge hrvatskih amaterskih kulturnoumjetni?kih društava (UHAKUD) Bosne i Hercegovine.
Ovoga puta doma?in skuštine je bio HKUD Rodo? iz Rodo?a u ?ijim prostorijama se i održao sastanak kojem su nazo?ili brojni predstavnici raznih kulturnoumjetni?kih društava s hrvatskim predznakom koja imaju sjedište u Bosni i Hercegovini.

Sjednicu su predvodili predsjednica udruge g?a Anka Rai? te predsjednik skupštine udruge g. Milenko Bandur.

Na samom po?etku nazo?ne je pozdravio predstavnik doma?ina i tajnik UHAKUD-a g. Vedran Vidovi?. Nakon usvajanja dnevnog reda, odavanja po?asti minutom šutnje pok. Ivi Jurkovi?u, Ferdi Kova?u i Dunji Rihtman Šotri? te utvr?ivanja kvoruma ustanovili su se svi preduvjeti za nastavak sjednice.

Najviše polemike je izazvala to?ka dnevnog reda pod nazivom "Razmatranje i utvr?ivanje Kalendara manifestacija u 2011. godini".
Nazo?ni su konstatirali da pravilnik udruge ima visoke kriterije te se vrlo malo manifestacija kulturnoumjetni?kog sadržaja može na?i pod okriljem i kalendarom krovne organizacije svih hrvatskih kulturnoumjetni?kih društava.
Pod tim okolnostima pomenuta to?ka dnevnog reda je zatvorena donošenjem odluke da Upravni odbor skupštine u roku od 60 dana sa?ini novi prijedlog pravilnika koji mora biti racionalniji te ga proslijede svim društvima na uvid. Uslijedile bi povratne informacije te se zakazala nova skupština na kojoj bi se usvojio novi pravilnik.

Na kraju je doma?in HKUD Rodo? organizirao bogati domjenak za sve prisutne koji su imali priliku razmijeniti dojmove ali i uspostaviti nove kontakte.

Vjeko Pavkovi?