Izbi?no upa

Novosti

Ispis
PDF

Slijedom doga?anja koja su se odvijala prole 3-4 godine vezanih za HKUD Brda, zna?i od nastanka drutva sve do danas, iz godine u godinu su se ugledavale, naravno, velike promjene.
Prisje?aju?i se samih po?etaka i u?enja koraka truse kao preduvjeta za daljnji nastavak rada, prvih trzaja ica tamburice pa sve do ovoga kako jeste danas, drutvo kupi velike simpatije mnogih.

Ispis
PDF

ususret_bozicu2010_1aI ove se godine ponovilo druenje ?lanova KUD-a Brda i njihovih prijatelja kod Ikana na Triboi?u a uo?i velikog kr?anskog blagdana Boi?a. Veseli dojmovi koji ?lanovi pamte jo od prole godine s istoga mjesta su se ponovili i ove godine a koji ?e se prepri?avati me?u sudionicima zasigurno due vrijeme.

D10_1aO sv. Martinu i danu u mjesecu studenom, kojeg narod popularno zove Martinje, se dosta pri?e ispri?alo i dosta redova ispisalo a na neki na?in svaka godina nosi neka nova iskustva, nove zgode i prigode pa tako da pri?a nikada ne?e ostati dore?ena.

proba1aMalo drutava u okolici moe se pohvaliti pozitivnom atmosferom kakva se moe osjetiti i doivjeti me?u ?lanovima KUD-a BRDA Izbi?no. Bilo da se radi o druenju kroz putovanja na neki od gostovanja, ili na zajedni?kim probama koje se odravaju svakog ponedjeljka.

Ispis
PDF

ususret_bozicu2009_1aVrijeme je Doa?a i pripreme za Boi?. Hrvatska rije? ?Boi?? je zapravo umanjenica rije?i ?Bog? a potom je preuzeta kao naziv blagdana te ozna?ava da se na taj dan rodio mali Bog ? Isus.
Obiteljska okupljanja u vrijeme Adventa, a posebno na Badnjak i Boi?, ve? su stolje?ima uporita obiteljskog zajednitva.

Ispis
PDF

kud_brda_22U Gradskoj portskoj dvorani Pecara, u petak 2. listopada sa po?etkom u 19 sati, bit ?e odrana tradicionalna Ve?er folklora 2009. Ve?er folklora 2009., uz nastup 14 kulturno-umjetni?kih drutava, odrava se u sklopu tradicionalne manifestacije ?Brijeka zvona?.

Prijava korisnika Prijavi se