Izbi?no upa

Novosti

Ispis
PDF

Danas, 18. rujna je obiljeena jo jedna godinjica stradanja kripara u 2. svjetskom ratu na lokalitetu misita Mosor upa Mostarski Gradac. Organizator programa je bila udruga Hrvatsko spomen podru?je misite Mosor. Program je zapo?eo u 11?? h procesijom do spomen obiljeja poginulih 10 kripara gdje su poloeni vijenci i zapaljene svije?e.

Grad ?akovo ve? po 45. put organizira po mnogima najzna?ajniju smotru hrvatskog narodnog stvaralatva ??akova?ke vezove?. Ove godine se program odvija ve? od 9. lipnja te se preko razli?itih programa natjecateljske i revijalne prirode dolazi do glavnog doga?aja i to me?unarodne smotre folklora kada grad ispune deseci tisu?a sudionika iz razli?itih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja.

Ju?er, u subotu 14.05.2011 su se u upnoj crkvi sv. Josipa u Izbi?nu vjen?ali Kristina Crnjac i Ivan Pavkovi?, ?lanovi naeg kulturnoumjetni?kog drutva Brda. Svoje sudbonosno "DA" izrekli su pred upnikom fra Franjom Mabi?em i pred brojnom rodbinom, kolegama i mjetanima koji su ujedno bili i svatovi i povo?ani poto se radi o paru ?ije je ku?e razdjeljivalo samo par stotina metara.

Ispis
PDF

Sino? se u prostorijama Osnovne kole u Izbi?nu odrala redovna izborna skuptina neeg kulturnoumjetni?kog drutva. Svi nazo?ni su pomalo ostali iznena?eni na saznanje da je tijelima drutva istekao mandat od 4 godine to je uistinu svima proteklo veoma brzo. Naravno da je razlog velika aktivnost drutva, ?esta druenja i nastupi kako u mjesnoj zajednici tako i van nje.

Ispis
PDF

U nedjelju, 13. oujka 2011. godine, s po?etkom u 12:30h se odrala 12. po redu skuptina Udruge hrvatskih amaterskih kulturnoumjetni?kih drutava (UHAKUD) Bosne i Hercegovine.
Ovoga puta doma?in skutine je bio HKUD Rodo? iz Rodo?a u ?ijim prostorijama se i odrao sastanak kojem su nazo?ili brojni predstavnici raznih kulturnoumjetni?kih drutava s hrvatskim predznakom koja imaju sjedite u Bosni i Hercegovini.

Iza ovakvog, nama relativno kratkog i jednostavnog, naslova krije se jedna velika i mo?na organizacija koja je zadnjih godina prerasla u doga?aj koji rui granice i koji je od velikog lokalnog ali i dravnog zna?aja te interesa. Ali ono to je impresioniraju?e je to da iza te velike i mo?ne organizacije pune ideja, zamisli i realizacije stoji samo jedan ?ovjek, i to nae gore list, neiscrpni g. Jozo Pavkovi?.

Prijava korisnika Prijavi se