Izbi?no upa

Novosti

v pecat12 1aJo jedna godina i jo jedan Ve?ernjakov pe?at. Ovog puta jedanaesti po redu. Projekt, manifestacija, doga?aj, sve?anost, epiteta drutveni, kulturni, jedinstveni, ugledni i nezaboravni koji promovira ne samo Ve?ernji list, ve? i iroki Brijeg, Izbi?no, Hercegovinu, dravu te sve osobe koje svojim radom postiu vrhunske rezultate i doprinose boljem ivotu svakom naem dravljaninu.

Ispis
PDF

?to ti moe u?initi za Boi?? organizirala je Inicijativa za iroki Brijeg ujedinivi svoju mladost za pomaganje siromanim irokobrijeanima. Humanitarna akcija ?to ti moe u?initi za Boi?? - pjesmom i druenjem za potrebite, uspjeno je zavrena. Dvije ve?eri na Trgu Gojka uka pod postavljenim atorom i jednu ve?er u Dogani zbog vremenskih neprilika, pjevale su se boi?ne pjesme i prodavale pe?ene kobasice, kuhano vino, sokovi i pivo.

Ispis
PDF
Snjene pahuljice, ukraavanje boi?nog bora, kuanje kuhanog vina uz slasnu doma?u mezu, kolo, pjesma, radost i veselje, obiljeili su ovogodinje boi?no okupljanje u Izbi?nu kojeg su organizirali Mjesna zajednica Izbi?no i KUD Brda. Ideja da se pred najradosniji kr?anski blagdan, na otvorenom, okupe upljani u zajedni?kom druenju i veselju pokazala se potpunosti opravdanom i ima sve preduvjete da preraste u tradicionalno druenje.

Ispis
PDF

Prostor konobe kod Ikana na Triboi?u je jo jednom bilo mjesto okupljanja ?lanova KUD-a Brda i njihovih prijatelja. Ovog puta je to bilo u ?ast velikom kr?anskom blagdanu Boi?u. Blagdanu ?ija je pri?a velika i sretna kad su mnoga srca ispunjena nesvakidanjim osje?ajima.

U sklopu dokumentarnog programa BH radija 1, u prostorijama Osnovne kole u Izbi?nu dana 28. studenog snimljen je tonski zapis (radio dokument) za emisiju "Selu u pohode" autorice Enise ojko koja ?e se emitirati uo?i Boi?nih blagdana u dva termina na BH radiju 1.

Tek to je prolo malo vie od jedne godine, ?lanovi KUD-a Brda su ponovno bili doma?ini drutvu Selja?ka sloga iz Zadubravlja kraj Slavonskog Broda. Zanimljivo je napomenuti da je ovo ve? ?etvrto zajedni?ko druenje u tom vrlo kratkom periodu. ??injenica je da neto zra?i me?u nama? - rije?i su kulturno-umjetni?kog voditelja drutva iz Zadubravlja g. Zvonke Vidakovi?a,

Prijava korisnika Prijavi se