Izbi?no upa

Novosti

Ispis
PDF

U organizaciji kulturno-umjetni?kog drutva Uzari?i iz Uzari?a i ove godine je organizirana smotra folklora na blagdan nama dragog sveca sv. Ante, zatitnika crkve u njihovom mjestu.

Ispis
PDF

Mjesna zajednica Dobri?-Provo-Grabova Draga uz suradnju Vodovoda Dobri?-Provo, upe ?Imena Isusova?, lova?ke jedinice ?Orovnik? te kulturno-umjetni?kog drutva ?Vrila? su u subotu, 09. lipnja organizirali proslavu doga?aja ?Sveti Ante ?uvaj Vrila naa!?.

Ispis
PDF
Sve?anim presijecanjem vrpce, Op?inski na?elnik Miro Kraljevi?, predstavnik vedske agencije za me?unarodni razvoj (Sida) Mario Vignjevi? i predstavnica Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) Dana Beegun otvorili su Centar za edukaciju.

Ispis
PDF

Na Duicama 02.06.2012 u sportskom centru O Duice odrana je kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom ?Hercegovina u srcu?, u organizaciji HKUD-a Biloevica. Po?etak manifestacije otvorio je predsjednik HKUD-a Biloevica Mariofil ?olak, nakon toga prisutnim gostima se obratio i na?elnik op?ine iroki Brijeg Miro Kraljevi?

Ispis
PDF

U petak, 01. lipnja 2012. s po?etkom u 20h odran je party folkloraa s podru?ja Zapadne Hercegovine. Tako se u velikom prostoru u irokom Brijegu, to?nije u Dogani kojeg je prole godine adaptirala i dovela u funkciju Mrea udruga, okupilo i mlado i staro, odnosno ve?ina onih koji su na bilo koji na?in u doticaju s folklornim obi?ajima.

Ispis
PDF

silo12 1aBilo je to davne 1994. godine ? uvodne su rije?i g. Vencela Kraljevi?a, oca pokojnog Draenka Kraljevi?a, utemeljitelja udruge ?Rodna gruda? iz Zagreba koja je pokrenula ovu jedinstvenu manifestaciju ?Silo na uskrsni ponediljak? prije punih 18 godina.

Prijava korisnika Prijavi se