Izbi?no upa

Novosti

Ispis
PDF
U organizaciji HKUD-a Biloevica na Duicama je u sklopu ?Brijekih zvona", drugu godinu zaredom odrana kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom ?Hercegovina u srcu".
Dje?ja ve?er folklora odraana je u prolu nedjelju po drugi put u naoj op?ini iroki Brijeg a u sklopu "Brijekih zvona" s ciljem da o?uvamo nau mladost i izvedemo je na pravi put te damo naim malim ?uvarima tradicije morala i volje da nastave svoj ivotni put. Mjesto radnje je bila dvorana kina Borak u irokom Brijegu.

Ispis
PDF
Ni kia ni neobi?no niske temperatura za ovo godinje doba nisu uspjeli rashladiti toplu i ugodnu atmosferu koja se ovog vikenda odraavala u druenju ?lanova KUD-a "Brda" i HKD-a "Lisinski" iz Naica. Kako je i najavljivano, gosti iz Naica u iroki Brijeg stigli su u popodnevnim satima u petak, gdje su nakon smjetaja u hotelu Royal krenuli u kratak obilazak irokog Brijega.

Ispis
PDF
Jedno od najstarijih kulturnih drutava u Hrvatskoj, Hrvatsko kulturno drutvo "Lisinski" iz Naica, ovog vikenda gostuje u trodnevnom posjetu Op?ini iroki Brijeg, a slubeni doma?in Drutvu iz Naica je na KUD "Brda". U sklopu posjete Hercegovini HKD "Lisinski", u subotu 25. svibnja, u kinu Borak, prire?uje besplatan koncert mjeovitog pjeva?kog zbora i tamburakog sastava.

Ispis
PDF
Kada je 2007. godine osnovano HKUD Brda, ?lanovi su se podijelili u dvije skupine. Bila je to skupina odraslih i skupina mla?ih, djece iz osnovne kole. Kako je vrijeme odmicalo, oni najmla?i su postali veliki te su se priklju?ili odraslima kako na probama tako i u mnogobrojnim nastupima.

Spektakl. Samo ovom rije?ju mogu?e je opisati manifestaciju u Mostaru. Pe?at je postao poznat po izuzetnom glazbenom programu pa se doista teko sjetiti neke glazbene zvijezde iz regije koja nije nastupila na ovoj manifestaciji i doprinijela ja?anju imida Pe?ata.

Prijava korisnika Prijavi se