Izbi?no župa

Grad ?akovo ve? po 45. put organizira po mnogima najzna?ajniju smotru hrvatskog narodnog stvaralaštva „?akova?ke vezove“. Ove godine se program odvija ve? od 9. lipnja te se preko razli?itih programa natjecateljske i revijalne prirode dolazi do glavnog doga?aja i to me?unarodne smotre folklora kada grad ispune deseci tisu?a sudionika iz razli?itih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja.

Ove godine ?e to biti nedjelja, 03. srpnja. Program ima po?etak ve? u jutarnjim satima te ?e sve to uveli?ati i ?lanovi našeg društva Brda. Doma?ini ?e im biti ponovno HKUD Selja?ka sloga iz Zadubravlja kraj Slavonskog Broda kod kojih ?e do?i još u subotu, 02. srpnja te sude?i po prošlogodišnjim iskustvima, to ?e biti još jedno nezaboravno putovanje.

Detalj s prošlogodišnjih ?akova?kih vezova

Program u nedjelju, 03.07.2011. :

8.30 do 10.00 sati
SVE?ANA POVORKA SUDIONIKA
45. ?AKOVA?KIH VEZOVA
I. Konjanik
Zastave: 
RH (u sredini)
Osje?ko-baranjska županija (desno)
Grad ?akovo (lijevo)
?akova?ki vezovi (iza)

II. Mažoretkinje KUD-a Sklad, ?akovo 

III. Puha?ki orkestar DVD-a ?akovo i Retfala Osijek

IV. Natpis: 45. ?akova?ki vezovi

V. Grb ?akova?kih vezova

VI. Folklorne skupine:

POVORKA

1. KUD „Tena“ ?akovo
2. „Hrvatski Narodni Dom“ Hamilton, Ontario
3. Kuburaško društvo „Gromovnik“ Bestovje
4. KUD „Sloga“ Satnica ?akova?ka
5. HKUD „Lado“ Geelong
6. HKUD „Studen?ica“ Studenci
7. KUD ''Komaštre“ Ogorje
8. KUD ''Zvonko Ban'' Jarmina
9. KUD ''Beltinci'' Beltinci
10. GFA „Bugojno“ Bugojno
11. KUD „Sveta Ana“ Odranski Obrež
12. KUD ''Posavec“ Vrbanja
13. HKUD „Stolac“ Stolac
14. KUD ''Selja?ka sloga“ Kutina
15. FA „Ljup?o Santov“ Orizari, Ko?ani
16. KUD „Sveti Kuzman i Damjan“ Slivnica
17. KUD „Salona“ Solin
18. KUD ''Šokadija“ Budrovci
19. KUD ''Petrinj?ica Petrinja
20. KUD „Dukati“ Svinjarevci
21. KUD ''Kukljica“ Kukljica
22. KUD ''Veleševec“ Veleševec
23. KUD ''Kuševac“ Kuševac
24. KUD „Miljevci“ Drinovci
25. KUD „Slavonija“ ?ur?anci
26. KUD „Desinec“ Gornji Desinec
27. KUD ''Matija Antun Relkovi?“ Davor
28. KUD ''Širokopoljac“ Široko Polje
29. KUD ''Ivan Goran Kova?i?“ Bibinje
30. „Folklorno društvo Hrvatske ?itaonice“ Hercegovac
31. KUD ''Sandor Petofi“ Ivanovci Gorjanski
32. KUD ''Ledina“ Gašinci
33. KUD ''Branimir“ Benkovac
34. KUD ''Bebrina“ Bebrina
35. KUD ''Sklad'' ?akovo
36. KUD ''Selja?ka sloga“ Prekopakra
37. KUD ''Sveti Antun-Pokupska dolina“ Karlovac
38. KUD ''Ivan Tišov“ Viškovci
39. ŽPS „Vesele šokice“ Slavonski Brod
40. KUD „Rudine- Župa Vidoši“ Vidoši
41. KUD ''Gorjanac'' Gorjani
42. KUD ''Zavi?ajno društvo Rama“ Pleternica
43. SKUD „Bra?a Banas“ Josipovac Punitova?ki
44. KUU „Nikola Šubi? Zrinski“ Petrijevci
45. KUD „Lipa“ Semeljci
46. KUD „Sidraga“ Tinj
47. KUD „Savica“ Jaruge
48. KUD „Drenjanci“ Drenje
49. KUD „Kolo“ Nard
50. HKUD „Brda-Izbi?no“ Izbi?no
51. KUD „Kešinci“ Kešinci
52. KUD ''Prigorec'' Sveti Petar, Orehovec
53. KUD „Hrvata BIH“ Rugvica
54. KUD „Šokadija“ Strizivojna
55. Zavi?ajni klub „Žeravac“ Slavonski Brod
56. KUD „Katruže“ Ivanovec
57. KUD „Selja?ka sloga“ Špiši? Bukovica
58. KUD „Zora“ Piškorevci
59. KUD ''Sveti Antun'' Zadobarje

VII. MATI?NI KLUB «Hrvatski ov?ar» ?akovo

VIII.?etveropreg, dvopreg 

IX. Svatovske zaprege

X. Konjanici

10.30 do 12.30 sati
Strossmayerov park
ME?UNARODNA SMOTRA FOLKLORA

KUD „Šokadija“ Budrovci
«Hrvatski Narodni Dom» Hamilton, Ontario
HKUD ''Lado'' Geelong
HKUD ''Studen?ica'' Studenci
KUD „Lipa“ Semeljci
KUD „Hrvata BIH“ Rugvica
KUD ''Beltinci'' Beltinci
GFA ''Bugojno'' Bugojno
FA ''Ljup?o Santov'' Orizari, Ko?ani
KUD „Brda Izbi?no“ Izbi?no
KUD ''Zvonko Ban'' Jarmina
KUD ''Rudine – Župa Vidoši'' Vidoši
SKUD „Bra?a Banas“ Josipovac Punitova?ki

12.30 do 15.00 sati
SMOTRA FOLKLORA HRVATSKE

KUD „Drenjanci“ Drenje
KUD ''Komaštre'' Ogorje
KUD ''Sveti Kuzman i Damjan'' Slivnica
KUD ''Sveta Ana'' Odranski Obrež
KUU ''Miljevci'' Drinovci
KUD ''Veleševec'' Veleševec
KUD „Sidraga“ Tinj
KUD ''Desinec'' Gornji Desinec
KUD ''Salona'' Solin
KUD ''Kukljica'' Kukljica
FA „Petrinj?ica“ Petrinja
KUD ''Ivan Goran Kova?i?'' Bibinje
''Folklorno društvo Hrvatske ?itaonice'' Hercegovac
KUD „Katruže“ Ivanovec
KUD ''Selja?ka sloga'' Kutina
KUD ''Branimir'' Benkovac
KUD ''Sveti Antun – Pokupska dolina'' Karlovac
KUD „Selj?ka sloga“ Prekopakra
KUD ''Prigorec'' Sveti Petar, Orehovec
KUD ''Sveti Antun'' Zadobarje

15.00 do 17.00 sati – PAUZA

17.00 do 19.00 sati
SMOTRA FOLKLORA SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

17.00 do 18.00 sati
KUD ''Sloga'' Satnica ?akova?ka
KUD ''Sloga'' Bapska
KUD ''?eram'' ?ajkovci
KUD „Selja?ka sloga“ Špiši? Bukovica
KUD ''Kupina'' Kupina

18.00 do 19.00 sati
KUD „Gorjanac“ Gorjani
KUD „Lela i Vladimir Matanovi?“ Antin
KUD „Bebrina“ Bebrina
Kud „Bizovac“ Bizovac
KUD „Eugen Kumi?i?“ Slavonski Brod
KUD „Šokadija“ Strizivojna

20.00 sati
„SLAVONIJO ZEMLJO PLEMENITA“-Pozornica u Strossmayerovu parku
-Izbor za najbolje nošeno narodno ruho (djevojke,snaše,momci)
-Glazbeni sastavi:Miroslav Škoro, Šima Jovanovac, Stjepan Jeršek-Štef, 
Slavonske lole, TS Slavonija band, TS Zvona, TS Izvor, TS Dyaco, TS Prijatelji,
TS Slavonski dukati, TS ?erdani, Boris ?iro Gašparac
Pu?ki zabavlja?i:“Ba? Roka i did Tunja“
-Dodjela nagrada i zatvaranje Vezova

23,00 – Glazbeni program – MIROSLAV ŠKORO– Vezovski šator

Prijava korisnika Prijavi se