Izbi?no župa

D10_1aO sv. Martinu i danu u mjesecu studenom, kojeg narod popularno zove Martinje, se dosta pri?e ispri?alo i dosta redova ispisalo a na neki na?in svaka godina nosi neka nova iskustva, nove zgode i prigode pa tako da pri?a nikada ne?e ostati dore?ena.Naravno da svaki proizvo?a? vina na neki na?in proslavi taj dan sa svojim društvom a vinarije poput ?caffe Maša? iz Izbi?na, ?Zadro? iz Domanovi?a i mnoge druge taj dan bilježe daleko u ve?im razmjerima gdje se okupi toliko mnoštvo da privu?e pozornost šire medijske javnosti.

Vijest o Martinju u Izbi?nu je ve? doprla i na kraj svijeta a sada bilježimo i Martinje u vinariji Zadro koje je na neki na?in bio uvelike i vezano s spomenutim hercegova?kim selom. Naime, suvlasnik vinarije u Domanovi?ima je ponosni Izbi?anin g. Miljenko Crnjac ? Mi?o te je dosta pu?ana iz njegovog rodnog kraja uveli?alo kušanje mladog vina iz ba?vi vinarije Zadro.

Posebni gosti u Domanovi?ima su bili ?lanovi HKUD-a Brda koji su se sa svojim nošnjama odli?no uklopili u ambijent vinarije te svojim ponašanjem držali atmosferu na visokom nivou.
Me?u ostalim gostima se nalazilo dosta javnih i uglednih osoba iz politi?kog i društvenog života poput hrvatskog ?lana predsjedništva u BiH g. Dragana ?ovi?a, ministra turizma g. Nevenka Hercega, gradona?elnika Širokog Brijega i ?apljine g. Mire Kraljevi?a i Smiljana Vidi?a, hrvatkog glazbenika i velikog prijatelja Izbi?ana Marka Perkovi?a Thompsona i mnogih poduzetnika velikih i uspješnih firmi u široj regiji. Sami gosti dokazuju da se radi o velikoj,poznatoj i priznatoj vinariji ?ija se proizvodnja broji u milijunima litara sastavljenih u 9 vrsta vina. Najzanimljiviji je šampanjac ?Domano?, jedini od šampanjaca koji se proizvodi u Bosni i Hercegovini i jedini u svijetu koji se proizvodi od sorte žilavka.

Prepuni stolovi kuharskih specijaliteta i raznih proizvoda vinarije, zvuci sastava Zlatnih dukata, Zlatnih strina i Trebinjskih tamburaša, pjesma Ine Tadi?a s Hercegova?kim be?arima su zaslužni za visoku ocjenu i nezaboravan dan Martinja 2010. godine.

d10_2

d10_3

d10_4

d10_5

d10_6

d10_7

d10_11

d10_12

d10_13

d10_14

d10_15

d10_16

d10_17

d10_19

d10_20

d10_21

 

Vjeko Pavkovi?

Prijava korisnika Prijavi se