Izbi?no župa

Ispis
PDF
Tešku financijsku situaciju u jednoj od najvažnijih socijalnih ustanova koja skrbi o djeci s poteško?ama u razvoju na podru?ju Zapadnohercegova?ke županije prepoznali su gra?ani Široko Brijega, ali i gra?ani drugih mjesta u županiji koji su se u velikom broju odazvali pomo?i Domu 'Marija naša nada' dolaskom na humanitarni koncert koji se održao u velikoj dvorani Zavoda svete Obitelji. Posjetitelji su svojim prilozima pomogli ovu vrlo važnu ustanovu koja brine za najpotrebitije mališane ovog dijela Hercegovine.
Humanitarna akcija ?Pružimo im osmijeh? je osmišljena kroz glazbeni dio i štandove s izloženim radovima djece-šti?enika Doma u potpunosti je uspjela u namjeri da se svekoliko društvo upozori na teško?u situacije u kojoj se Dom našao.
U glazbenom dijelu nastupili HKUD-ovi s podru?ja Grada Širokog Brijega, me?u kojima i naš HKUD "Brda", te klapa Diva, klapa Dobrkovi?i, tamburaški sastavi Mokarski tamburaši i Širokobriješki dukati.
 

Prijava korisnika Prijavi se