Izbi?no župa

Ispis
PDF
?lanovi našeg HKUD-a "Brda", još su jednom sudjelovali na festivalu "Spoj hrvatskog sjevera i juga ? Uz gangu i bukaru" koji se održao u Cisti Velikoj (HR) 08. kolovoza 2015. godine. Nastupili su s koreografijom Lin?e te su na kraju uz zvuke glazbenog sastava iz Ljutog Doca rasplesali dio publike kao i gradona?elnika Zagreba g. Milana Bandi?a koji je bio glavni pokrovitelj ovog festivala te ga svojom nazo?noš?u tako?er podržao.

Prijava korisnika Prijavi se