Izbi?no župa

Ispis
PDF

Sve?anost proslave blagdana svetoga Ivana Krstitelja u širokobriješkom selu Knešpolje po?ela je  procesijom od mjesne crkve do izvora rijeke Crnašnice (Vrela svetoga Ivana) gdje se nakon procesije slavila sveta misa.

Procesiju je predvodio fra Mario Ostoji?, a sve?ano misno slavlje predvodio je fra Dane Kara?i?. Na samom po?etku misnog slavlja fra Dane je blagoslovio vodu. Za vodu iz rijeke Crnašnice u Ivanjskoj no?i vjeruje se da njenim uzimanjem i umivanjem ljudi ostaju zdravi kroz cijelu godinu.

U svojoj propovijedi fra Dane Kara?i? je govorio o navještenju dolaska Isusa Krista i svetog Ivana Krstitelja kao najve?eg ?ovjeka ro?enog od žene. Fra Dane je govorio i o svetosti braka kao temelja društva i pozvao vjernike na o?uvanje ove svetosti.

Nakon svete mise na prostoru školskog igrališta u Knešpolju održana je deveta tradicionalna Ve?er folklora pod nazivom ?Crnašnico ? izvore života 2015.?, a koja se održava u sklopu manifestacije ?Briješka zvona?. Na samom po?etku programa nazo?nima su se prigodnim rije?ima obratili predsjednica HKUD-a ?Crnašnica? Draženka Ivankovi? i gradona?elnik Miro Kraljevi?, pokrovitelj ovogodišnje ivanjske no?i u Knešpolju.

Na Ve?eri folklora ?Crnašnico ? izvore života 2015.? osim doma?ina, Hrvatskog kulturno umjetni?kog društva ?Crnašnica? nastupili su HKUD-ovi ?Rudine? Vidoši ? Livno, ?Primorski Dolac? (RH), ?Mladost? Polog i ?Brda? Izbi?no.

Tekst: jabuka.tv

Foto: Vjeko Pavkovi?

Prijava korisnika Prijavi se