Izbi?no župa
Koordinacija svih kulturnoumjetni?kih društava u op?ini Široki Brijeg je prošlog vikenda organizirala tre?u po redu dje?ju ve?er folklora koja je u programu Brijeških zvona. Dvorana kina Borak je i ove godine bila doma?in razigranim i raspjevanim mališanima, ?lanovima širokobrijeških KUD-ova iz Tur?inovi?a, Rasna, Mokrog, Jara, Ljutog Doca, Knešpolja,  Crn?a, Dobrkovi?a i Ko?erina.
Razne koreografije koje su djeca izvodila na pozornici širokobriješkog kina, pratili su njihovi roditelji, ostali ?lanovi obitelji i prijatelji koji su ponovno napunili kino dvoranu do posljednjeg mjesta.
Dobna granica u?esnika koji su nastupali se spuštala i do 3 godine što je bilo zanimljivo za vidjeti kako djeca ve? kao mala igraju korake truse. Ne puno stariji su svirali usnu harmoniku, pjevali i zapo?imali be?arce što je potvrda da se sa djecom radi odnosno da u?e i upijaju od starijih ?lanova svojih društava.
Druženje se nastavilo u Dogani gdje su voditelji djeci osigurali sendvi?e i sokove a razna kola su držala razigranu i veselu atmosferu do kasnih ve?ernjih sati.

Prijava korisnika Prijavi se