Izbi?no upa
random8.jpg
Povodom Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Klub Ciste Velike i prijatelja Zagreb i Udruge hrvatski branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, pod pokroviteljstvom i sponzorstvom Grada Zagreba, upanije zagreba?ke i upanije splitsko-dalmatinske, Grada Zaprei? i drugih, po sedmi put priredili su smotru gange, rere, be?arca i tradicijskih glazbala i tradicijske igre "Uz gangu i bukaru", u subotu 10. kolovoza, na lokalitetu Zadubina u Cisti Velikoj.
U subotu i nedjelju 10. i 11. kolovoza s po?etkom u 21 sat na platou ispod hotela "Park", u sklopu programa obiljeavanja Dana Op?ine iroki Brijeg i blagdana velike Gospe, odrat ?e se manifestacija "Dani folklora i kulturne batine" na kojoj ?e se predstaviti izvorno tradicijsko naslje?e kao i kulturno umjetni?ko stvaralatvo irokog Brijega.
Iza ?lanova HKUD-a Brda je jo jedna zanimljiva i nezaboravna avantura. Ovog puta destinacija i povod im je bila me?unarodna smotra folklora u Bratislavi, glavnom gradu Slova?ke.
Na put su krenuli u subotu, 27. srpnja u ranim jutarnjim satima uz brini ispra?aj roditelja i prijatelja.
Kako u naslovu i stoji, naziv je manifestacije koju ?lanovi KUD-a Mokro organiziraju drugu godinu za redom. Ovoga puta je to bila nedjelja 21. srpnja gdje je program zapo?eo u 17h svetom misom na ostatcima ranokr?anske bazilike u Dubokom Mokrom koju je predvodio fra Tomislav Pulji?.

U petak, 05. srpnja u Biogracima je odrano Bla?ansko silo. HKUD Bla?ani ve? devetu godinu za redom organiziraju ovu me?unarodnu smotru folklora na kojoj se na?u drutva s naih prostora ali i ona izvan naih granica.