Izbi?no upa
random5.jpg

kupres13 8

Ju?er je u Kupresu obiljeena 19. obljetnica slobodnog grada. Naime, vojnom operacijom ?Cincar? od 1-3. studenog 1994., hrvatski su branitelji oslobodili grad i cijelu Kupreku visoravan od okupacije srpske vojske.
Vie od mjesec dana je trajala pauza za nae folklorae, odnosno od putovanja u Ilok, kad su po?etkom mjeseca rujna pohodili u najzapadniji grad u Hrvatskoj, sve do ovog tjedna kad su ponovno krenule probe.
Proteklog vikenda, u subotu i nedjelju, Ilok je bio odredite jo jednog u nizu ovogodinjih gostovanja naeg KUD-a Brda. Me?u zidinama stare srednjovjekovne utvrde u Iloku na jednoj od najstarijih manifestacija Slavonije, Baranje i Srijema, koja se odrava od 1962. godine, ove godine pjevala se ganga, be?arac te igrala trusa.
Oputeno ozra?je i veseo duh i ove su godine na Izbi?ko polje privukli nekoliko tisu?a okupljenih u sklopu obiljeavanja tradicionalne Izbi?ijade. Ve? po 16. put "nae malo misto" ugosti brojne raseljene mjetane diljem svijeta kao, i brojnu rodbinu i prijatelje eljne dobre zabave, ugodnog i veselog druenja na svjeem zraku.
Na prepunom platou ispod hotela 'Park' nastupom kulturno-umjetni?kih drutava iz irokog Brijega i Republike Hrvatske, te izborom najboljeg para u narodnoj nonji i najboljeg nastupa kulturno-umjetni?kih drutava zavrena je manifestacija ?Dani folklora i kulturne batine' koju su organizirali Savez kulturno-umjetni?kih drutava irokog Brijega, Op?ina iroki Brijeg i Vije?e mladih op?ine iroki Brijeg.