Izbi?no upa
random6.jpg
Na Puringaju su sve?ano otvorene nove prostorije HKUD-a 'Hercegovac'. Jerko Sesar predsjednik HKUD-a 'Hercegovac', izrazivi zadovoljstvo novim prostorijama drutva, zahvalio je Op?inskom na?elniku Miri Kraljevi?u, predsjedniku Vlade ZH Zdenku ?osi?u i ravnateljici Zavoda Svete obitelji Vesni ?ui? koji su najzasluniji za dobivanje prostorija na koritenje.
Silo na uskrsni ponedjeljak kod Vran?ine je ove godine doivjelo svoje, jubilarno, 20. izdanje. Ponovno su se na jednome mjestu okupili najbolji ganga?i, guslari i diplari s naih podru?ja a pojedina kulturnoumjetni?ka drutva su sa svojim pjeva?kim sastavima izvodili razne pjesme i be?arce to su upotpunili program ovog jedinstvenog doga?aja na Ko?erinu.
Drutvo za zatitu okolia i kulturno povijesnog naslje?a Zapadna Hercegovina - EKO-ZH zajedno s Razvojnom agencijom upanije Zapadnohercegova?ke ? HERAG, prolog su vikenda organizirali drugu prakti?nu radionicu u Borku pod nazivom ?Mogu?nosti i na?ini ugradnje plo?astog vapnenca u razli?ite objekte?.
Ve?ernji list BiH, pod uredni?kom palicom naeg Joze Pavkovi?a, je po 13. put organizirao Ve?ernjakov pe?at, doga?aj koji okuplja mnoga poznata lica iz drutvenog, kulturnog, sportskog, politi?kog i duhovnog ivota. Osobe koje ive ili rade u Bosni i Hercegovini i koje su porijeklom iz nae drave bivaju nagra?ene za svoja postignu?a i uspjehe prestinom nagradom, Ve?ernjakovim pe?atom.
U organizaciji Inicijative za iroki Brijeg, i ove godine se organiziralo humanitarno boi?no druenje ?to ti moe u?initi za Boi??. Kroz tri ve?eri posjetitelji su mogli kuati kuhano vino, jela s rotilja, utipke, fritule, mogli su pogledati i kupiti radove studenata likovne akademije u irokom Brijegu