Izbi?no upa
random3.jpg
Obiljeavanje i proslava blagdana sv. Ante na Uzari?ima, i ove je godine bila uprili?ena u organizaciji HKUD-a Uzari?i.
Pod nazivom "Vrati nam se obi?aju staru", doma?ini su 8. godinu za redom organizirali ve?er folklora
?etvrtu godinu za redom mjetani sela Dobri?a i Prova pred mjesnom crkvom sv. Josipa organizirali su manifestaciju o kojoj gosti i doma?ini govore samo u superlativu.
Po?elo je procesijom od crkve do kapelice. Zaustavili su se pred spomenikom poginulim u ratovima, pomolili se, zapalili svije?e i poloili vijenac.
Koordinacija svih kulturnoumjetni?kih drutava u op?ini iroki Brijeg je prolog vikenda organizirala tre?u po redu dje?ju ve?er folklora koja je u programu Brijekih zvona. Dvorana kina Borak je i ove godine bila doma?in razigranim i raspjevanim malianima, ?lanovima irokobrijekih KUD-ova iz Tur?inovi?a, Rasna, Mokrog, Jara, Ljutog Doca, Knepolja, Crn?a, Dobrkovi?a i Ko?erina.

Firma Izbi?no d.o.o. registrirana u Splitu, vlasnika Velimira Pavkovi?a ? Veke, svoju je djelatnost proirila i u ugostiteljske vode. Naime, na (polu)otoku ?iovu, mostom kraj Trogira povezanim s kopnom, otvorila je ugostiteljski objekt kraj prekrasne plae, na prostoru od oko 1500 metara ?etvornih i sa 160 sjede?ih mjesta.

Tri su dana prola a dojmovi se jo uvijek prepri?avaju. Slonost upe je jo jednom izala na vidjelo, ovog puta na proslavi 97. godinjice postojanja nae upe, odnosno proslavi sv. Josipa Radnika, zatitnika upne crkve u Izbi?nu.