Izbi?no upa
random1.jpg
Folklorai iz Izbi?na i njihovi prijatelji okupili su se prolog vikenda u Likom polju, ugodnom ambijentu imanja Draena i Nine Naletili?. Sportski i zabavni sadraj jo je jednom rezultirao prekrasnom druenju malih i velikih, mladih i starijih.
U organizaciji Studentskog zbora Sveu?ilita u Mostaru, UHAKUD-a u BiH i drutava Hercegovine, ju?er je u Mostaru odran veliki humanitarni koncert ?Drutva Hercegovine za drutva Bosne?.Koncertom se skrenula pozornost, te omogu?ila namjenska sredstava za pomo? kulturi, drutvima koja su stradala u prologodinjim poplavama.

Muki pjeva?ki sastav naeg kulturno-umjetni?kog drutva ?Brda? sino? je bio dio jo jednog Sila na uskrsni ponedjeljak kod Vran?ine na Ko?erinu, ovog puta 21. po redu. Uz mnoge druge pjeva?e, guslare i diplare iz raznih dijelova Hercegovine i Dalmacije, Izbi?ani su prikazali nekoliko be?araca s motivima najradosnijeg kr?anskog blagdana.

Prolog je vikenda Novi Travnik bio doma?in tradicionalne smotre folklora u sklopu manifestacije Rujanski susreti 2014. godine. Program Susreta je trajao od 04.- 07. rujna. Zapo?eli su koncertom tamburakih sastava na Trgu Op?ine Novi Travnik i folklornim koncertom u Fojnici a zavrili IV. sajmom tradicijskih obrta i rukotvorina.

Po sedamnaesti put za redom Izbi?ko polje protekle je subote bilo odredite nekoliko tisu?a okupljenih na ovogodinjoj proslavi Izbi?ijade. Dan nakon blagdana Velike Gospe Izbi?ko polje biva tradicionalno okupljalite mjetana kao i onih brojnih raseljenih diljem svijeta, uz tisu?e prijatelja i gostiju koji rado posjete ovu manifestaciju.