Izbi?no upa
random5.jpg
?lanovi naeg HKUD-a "Brda", jo su jednom sudjelovali na festivalu "Spoj hrvatskog sjevera i juga ? Uz gangu i bukaru" koji se odrao u Cisti Velikoj (HR) 08. kolovoza 2015. godine. Nastupili su s koreografijom Lin?e te su na kraju uz zvuke glazbenog sastava iz Ljutog Doca rasplesali dio publike kao i gradona?elnika Zagreba g. Milana Bandi?a koji je bio glavni pokrovitelj ovog festivala te ga svojom nazo?no?u tako?er podrao.

Sino? je u Crn?u petu godinu za redom odrana ve?er folklora pod nazivom ?Crna?ko silo?. Organizator manifestacije je lokalno kulturno-umjetni?ko drutvo ?Crna?? ?iji su ?lanovi i rukovodstvo ugostili, kako svoje mjetane tako i mnoge druge posjetitelje iz razli?itih krajeva naih hercegova?kih podru?ja.

Svetom misom na ostatcima ranokr?anske bazilike (V. ?VI. st.) koju je predvodio fra Vendelin Kara?i? i prigodnom pu?kom veselicom, a pod generalnim pokroviteljstvom Grada irokog Brijega i gradona?elnika Mire Kraljevi?a u Mokrom je odrana tradicionalna manifestacija ?Na temeljima bazilike nae?.

Prolog su vikenda ?lanovi naeg lokalnog kulturno-umjetni?kog drutva putovali u Zagreb, to?nije u Mikuli?e i estine gdje su sudjelovali na 41. estinskom danu, manifestaciji u organizaciji HSPD-a ?Sljeme? koji ove godine slavi 120. obljetnicu svoga djelovanja.

Sve?anost proslave blagdana svetoga Ivana Krstitelja u irokobrijekom selu Knepolje po?ela je procesijom od mjesne crkve do izvora rijeke Crnanice (Vrela svetoga Ivana) gdje se nakon procesije slavila sveta misa.