Izbi?no upa
random5.jpg
Zavrni koncert velike turneje pod nazivom "Ora et labora? Marko Perkovi? Thompson odrao je u prepunoj dvorani Pecara u irokom Brijegu. Kako se i o?ekivalo zanimanje za ovaj koncert bilo je veliko, od Hercegovine, Bosne, Dalmacije, do onih pristiglih iz dijaspore.
Vrijeme i?ekivanja najradosnijeg kr?anskog blagdana protekle nedjelje, 20. prosinca, obiljeeno je kroz jo jedno predboi?no druenje ispred osnovne kole u Izbi?nu. Druenje koje pod nazivom "U susret Boi?u" ve? petu godinu za redom organiziraju Mjesna zajednica Izbi?no i HKUD-a "Brda".
U srijedu ve?er, 2. prosinca, u prepunoj dvorani Pecara u irokom Brijegu odrano je najavljeno javno snimanje glazbeno-scenskog spektakla Hrvatske radio-televizije ?Lijepom naom ? Mostovi kultura?.
?lanovi naeg HKUD-a ?Brda? prolu su nedjelju nastupili u Kraljevoj Sutjesci, a na poziv lokalnog HFS ?Bobovac?. Prekrasan i sun?an dan privukao je i mnoge potovatelje blaene Kraljice Katarine Kotromani?, a posebno ?lanove Franjeva?kog svjetovnog reda ? tre?are kojima je Katarina zatitnica.
Teku financijsku situaciju u jednoj od najvanijih socijalnih ustanova koja skrbi o djeci s poteko?ama u razvoju na podru?ju Zapadnohercegova?ke upanije prepoznali su gra?ani iroko Brijega, ali i gra?ani drugih mjesta u upaniji koji su se u velikom broju odazvali pomo?i Domu 'Marija naa nada' dolaskom na humanitarni koncert koji se odrao u velikoj dvorani Zavoda svete Obitelji.